Asertywność i elementy treningu umiejętności prospołecznych


Cena szkolenia
350,00 zł brutto
Termin szkolenia
do uzgodnienia
Miejsce szkolenia
Szczecin
Termin zgłoszeń upływa
nabór w toku
Kontakt w sprawie szkolenia

SRiE „Lider” ul. Monte Cassino 13 70-466 Szczecin Tel. 889 409 613 Fax. 91 422 13 11 e-mail: kontakt@srie-lider.pl

  • Asertywność jest podstawowym narzędziem dla profesjonalistów pracujących w kontakcie z innymi ludźmi przy jednoczesnym dużym narażeniu na presję, odmowę i stres (np. szczególnie na stanowiskach menedżerskich, przy zarządzaniu projektowym, w negocjacjach, sprzedaży lub obsłudze klientów). Moduł : ASERTYWNOŚĆ 1. Pojęcie asertywności 2. Asertywność a inne typy zachowań 3. Asertywne zachowania- budowanie asertywnej postawy 4. Umiejętność wyznaczania i egzekwowania granic 5. Prawa osobiste 6. Asertywna komunikacja 7. Bariery asertywności Moduł: ELEMENTY TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI PROSPOŁECZNYCH Opis: Moduł powstał w oparciu o elementy Treningu Zastępowania Agresji ART według Goldsteina. Skupia się na doskonaleniu poszczególnych umiejętności prospołecznych i wywodzi się z podejścia poznawczo-behawioralnego. Pozwala uczestnikom na diagnozę własnych kompetencji prospołecznych i przećwiczenie wybranych umiejętności na konkretnych przykładach. Cel: samodzielna diagnoza tych obszarów umiejętności prospołecznych, które sprawiają uczestnikom najwięcej problemów i doskonalenie ich. Metody: Kwestionariusz Umiejętności Prospołecznych; psychodrama. Ilość uczestników: maksymalnie 10 osób (w miarę możliwości); Czas trwania: 3x45 minut (2h15min)

  • Miejsce szkolenia
  • SRiE „Lider” ul. Monte Cassino 13 70-466 Szczecin Tel. 889 409 613 Fax. 91 422 13 11 e-mail: kontakt@srie-lider.pl

  • Cena szkolenia: 350,00 zł brutto